• 062 190 92 86
  • 062 158 32 20
  • Stefanije Mihajlović bb, Kladovo

Fotokopiranje

U EXPRONTU u toku celog radnog vremena, možete koristiti i usluge:

  • fotokopiranja svih sadržaja koji su Zakonom dozvoljeni – A 4 format;
  • očitavanja ličnih dokumenata sa čipom: ličnih karata, vozačkih dozvola i zdravstvenih knjižica.